Wskaźnik optymizmu architektów obniżył się do 50%

Nastroje architektów pogorszyły się w porównaniu do poprzedniej edycji badania (X 2021), na co wpływ miała z pewnością słabnąca koniunktura budowlana i związana z nią niepewność co do dalszej sytuacji gospodarczej. Mimo tego, 50% badanych architektów ocenia obecną sytuację rynkową swojego biura jako bardzo lub raczej dobrą (przed rokiem 61%).