Nowelizacja prawa budowlanego – czy usprawni proces inwestycyjny?

19 września 2020r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, której głównym celem było ograniczenie biurokracji, uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie.

Jednak według badań przeprowadzonych przez BCMM – badania marketingowe, w ramach cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD, aż 42% architektów uważa, że wprowadzone zmiany nie wpłyną realnie na uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego.