Na rynku usług dekarskich w 2020 r. przewidywany wzrost cen.

Poziom zadowolenia dekarzy z sytuacji rynkowej ich firm w 2019 roku wyniósł 79% – aż tylu dekarzy uznało ubiegły rok za bardzo dobry lub raczej dobry. Odsetek respondentów pozytywnie oceniających koniunkturę rynkową w minionym roku jest najwyższy w historii pomiarów zrealizowanych przez BCMM wśród dekarzy! W bieżącym roku firmy dekarskie spodziewają się podobnej, dobrej koniunktury – dominuje opinia, że popyt na ich usługi w 2020 roku będzie taki sam jak w roku 2019 (tak wskazuje 51%).  Jednak ceny usług dekarskich wzrosną – aż dwie trzecie dekarzy przewiduje ich wzrost