Kolejny dobry rok dla małych firm ogólnobudowlanych.

Po raz kolejny – czwarty rok z rzędu – rośnie pozytywny nastrój wśród małych firm ogólnobudowlanych (specjalizujących się głównie w budownictwie mieszkaniowym) – wynika z cyklicznego sondażu, który przeprowadziliśmy jesienią 2017 r.

Wzrostu przychodów spodziewa się w 2017 roku 41% badanych firm ogółem, w tym 36% mniejzych firm (1-5 zatrudnionych) i 49% większych wykonawców (powyżej 6 zatrudnionych). Dla porównania w ubiegłym roku odsetek respondentów deklarujących wzrost przychodów wynosił 35%, a w „kryzysowych” latach 2012-2013 jedynie 20%.

Jednocześnie zaobserwować można sukcesywnie malejącą liczbę firm negatywnie postrzegających koniunkturę w branży. Odsetek wykonawców spodziewających się spadku przychodów zmniejszył się do 9% (w ubiegłym roku wynosił 17%, a w 2013 roku aż 51%).