Czyżby koniec dobrej koniunktury na rynku budowlanym?

Po bardzo optymistycznym roku 2018, w którym aż 53% firm ogólnobudowlanych przewidywało wzrost swoich przychodów, w tym roku, jak wynika z naszego sondażu, zaobserwować możemy spadek pozytywnych nastrojów. Według najnowszej edycji raportu – „Nastroje wykonawców 2019” – odsetek firm, które spodziewają się w 2019 roku wzrostu swoich przychodów, wynosi 40%, co stanowi spadek o 13 punktów procentowych w porównaniu do roku ubiegłego. Sytuację swojej firmy gorzej oceniają przedstawiciele większych firm ogólnobudowlanych (zatrudniających 6 i więcej pracowników), wśród których aż 20% przewiduje w tym roku spadek przychodów.