Czy zbliża się koniec dobrej koniunktury dla architektów?

Kolejny rok z rzędu większość architektów jest zadowolona z obecnej sytuacji na rynku, jednak coraz bardziej liczna zaczyna być grupa przewidujących spadek koniunktury – tak wynika z raportu „Nastroje architektów 2019”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe.  Instytut BCMM – badania marketingowe, specjalizujący się w badaniach rynku budowlanego, prowadzi od 10 lat coroczny barometr nastrojów architektów. Architekci pytani są o ocenę obecnej sytuacji rynkowej, a także o przewidywania co do kształtowania się popytu na usługi architektoniczne oraz o spodziewane zmiany cen usług biur architektonicznych w najbliższym roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami najnowszej edycji sondażu nastrojów architektów.