Czy architekci są świadomi planów wprowadzenia kodeksu urbanistyczno – budowlanego?

Architekci są świadomi tego, że z początkiem 2018 roku prawdopodobnie wejdą w życie pierwsze ustawy związane z kodeksem urbanistyczno – budowlanym. O planach wprowadzenia kodeksu wie 86% z badanych architektów. Jedna czwarta ankietowanych deklaruje, że zapoznała się już ze zmianami, które wywoła wprowadzenie kodeksu.

Aż 94% architektów zrzeszonych w Izbie Architektów RP słyszało o planach wprowadzenia kodeksu urbanistyczno – budowlanego. Wśród pozostałych architektów odsetek ten jest mniejszy i wynosi 67%.

W konsultacjach/konferencjach dotyczących kodeksu urbanistyczno – budowlanego brało udział 11% badanych architektów (13% wśród członków Izby Architektów RP, 7% wśród pozostałych architektów). Informacja o prowadzonych konsultacjach/konferencjach dotarła natomiast ogółem do prawie trzech czwartych respondentów (85% wśród należących do Izby Architektów, 51% wśród pozostałych).