Architekci odczuwają pierwsze skutki epidemii koronawirusa

Instytut BCMM – badania marketingowe po raz 11 przeprowadził coroczny barometr nastrojów architektów. Badanie przeprowadzono w dniach 12-30 marca 2020 roku, a więc na początku rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Architekci pytani byli o ocenę obecnej sytuacji rynkowej swojego biura architektonicznego oraz o przewidywane zmiany cen i popytu na usługi w 2020 roku. Aż 38% badanych architektów przewiduje w 2020 roku spadek popytu na usługi biur architektonicznych. 30% uważa, że popyt utrzyma się na tym samym poziomie, a zdaniem 12% respondentów wzrośnie zapotrzebowanie na usługi biur architektonicznych. 19% architektów deklaruje, że nie jest w stanie przewidzieć jak kształtować się będzie popyt na usługi w 2020 roku. Podobne nastroje wśród architektów obserwowaliśmy w kryzysowym dla budownictwa 2012 roku – wtedy aż 45% architektów przewidywało spadek popytu na usługi biur, a ostatecznie wartość produkcji budowlano – montażowej zmniejszyła się o 7,3% w stosunku do 2011 roku.