Architekci o swojej sytuacji rynkowej w 2016 r.

W kwietniu 2016 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe dotyczące sytuacji biur architektonicznych. Zainteresowanych otrzymaniem pełnej wersji raportu i publikacją wyników prosimy o kontakt.

  • nastroje architektów polepszyły się w porównaniu do sytuacji w 2015 roku – odsetek respondentów oceniających bardzo dobrze lub raczej dobrze sytuację rynkową biura architektonicznego wzrósł z 37% do 46%.
  • polepszenie się nastrojów obserwowane jest zarówno w mniejszych pracowniach, zatrudniających do 3 architektów, w których zanotowano wzrost wskaźnika optymizmu z 34% do 43%, jak i wśród większych biur architektonicznych (wzrost liczby badanych oceniających sytuację bardzo dobrze i raczej dobrze z 45% do 58%).
  • przewidywania architektów dotyczące popytu na usługi biur architektonicznych nie różnią się istotnie od opinii uzyskanych w poprzedniej edycji badania. Blisko co trzeci badany spodziewa się wzrostu popytu, natomiast dominująca grupa respondentów (42%) uważa, że zapotrzebowanie na usługi projektowe biur nie zmieni się w porównaniu z rokiem 2015.