Sondaże

Architekci w coraz lepszych nastrojach, przewidują stabilizację rynku w 2024 roku

19 / 04 / 2024
54% architektów (wzrost o 6 pkt. proc.) dobrze ocenia sytuację rynkową swojego biura architektonicznego, a 45% przewiduje, że popyt na usługi biur architektonicznych w 2024 roku będzie na takim samym poziomie jak w 2023 roku. Podzielone są opinie badanych co do kształtowania się cen usług architektonicznych w najbliższym roku. Zachęcamy do przeczytania krótkiego raportu z badania sondażowego.

Dekarze zaskakują pozytywnymi wynikami!

20 / 02 / 2024
Większość badanych dekarzy (61%) dobrze ocenia wyniki działalności swojej firmy w 2023 roku. To z jednej strony zaskakujące wyniki biorąc pod uwagę wyraźne zmniejszenie się pojemności rynku pokryć dachowych w 2023 roku, a z drugiej strony przewidywalne patrząc na efekt wysokiej bazy z ostatnich lat tj. wysokiego poziomu popytu na usługi firm dekarskich. Więcej informacji wraz z prognozami dekarzy na 2024 rok w naszym raporcie.

Rośnie optymizm wśród architektów

04 / 12 / 2023
Nastroje architektów nieznacznie polepszyły się jesienią 2023 roku w porównaniu do poprzedniej, wiosennej edycji badania. Odsetek respondentów oceniających bardzo dobrze lub raczej dobrze sytuację rynkową biura architektonicznego wzrósł z 43% do 48%. Szczególnie polepszyły się nastroje w segmencie większych biur architektonicznych, w którym odsetek oceniających dobrze sytuację rynkową zwiększył się aż o 9 pkt. proc. do 54%. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami sondażu.

Wskaźnik optymizmu architektów ponownie w dół !

14 / 04 / 2023
W ramach cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD, zapytaliśmy architektów o ocenę sytuacji rynkowej ich biura architektonicznego (tj. pod kątem realizacji i pozyskania zleceń). Nastroje architektów po raz kolejny pogorszyły się – obecnie tylko 43% badanych ocenia sytuację rynkową swojego biura architektonicznego jako bardzo lub raczej dobrą. Jesienią 2022 roku ten wskaźnik przekraczał 50%, a w 2021 roku wynosił aż 61%. Równocześnie znacząco wzrósł odsetek respondentów, którzy oceniają pozycję swojej pracowni na rynku jako raczej złą lub bardzo złą (z 9% do 17%).

Wanna czy kabina prysznicowa, co preferują Polacy?

29 / 03 / 2023
31% dorosłych mieszkańców Polski posiada obecnie w swoim mieszkaniu zarówno wannę jak i kabinę prysznicową, jednak gdy zapytać respondentów o rozwiązanie na jakie zdecydowaliby się przeprowadzając remont w swojej łazience w najbliższych pięciu latach, aż 53% wskazuje, że wybrałoby wannę i kabinę prysznicową. Istotnie więcej kobiet niż mężczyzn planuje wyposażenie swojej łazienki zarówno w wannę jak i w kabinę prysznicową. Większy odsetek mężczyzn wskazuje, że planując remont łazienki zdecyduje się na zakup wyłącznie kabiny prysznicowej. Zapraszamy do lektury krótkiego raportu z tego badania sondażowego.

Czyżby stagflacja na rynku usług dekarskich w 2023 roku?

02 / 03 / 2023
Aż 56% badanych firm dekarskich przewiduje zmniejszenie popytu na swoje usługi w 2023 roku – to najwyższy poziom tego wskaźnika w ostatnich 10 latach. Równocześnie 40% badanych dekarzy uważa, że ceny usług dekarskich nadal będą rosły w bieżącym roku – to wyniki najnowszego sondażu „Nastroje dekarzy 2023”, zrealizowanego w ramach barometru nastrojów tej grupy branżowej - projektu, który realizujemy od 2011 r.

Wskaźnik optymizmu architektów obniżył się do 50%

01 / 12 / 2022
W ramach cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD, w październiku 2022 r. zapytaliśmy architektów o ocenę sytuacji rynkowej ich biura architektonicznego. Nastroje architektów pogorszyły się w porównaniu do poprzedniej edycji badania (X 2021), na co wpływ miała z pewnością słabnąca koniunktura budowlana i związana z nią niepewność co do dalszej sytuacji gospodarczej. Mimo tego, 50% badanych architektów ocenia obecną sytuację rynkową swojego biura jako bardzo lub raczej dobrą (przed rokiem 61%). Znacząco wzrósł odsetek respondentów (z 31% do 39%), którzy oceniają pozycję swojej pracowni na rynku jako ani dobrą ani złą.

Jak wzrost cen na rynku budowlanym wpływa na zachowania inwestorów indywidualnych?

29 / 07 / 2022
Obserwowany od 2021 roku znaczący wzrost cen materiałów i usług budowlanych istotnie wpłynął na zachowania 71% badanych inwestorów indywidualnych w 2022 roku. Wzrost cen przede wszystkim wpłynął na ograniczenie zakresu prac budowlano-remontowych (70%), a także zachęcił do wykonania prac systemem gospodarczym (43%) i spowodował zakup tańszych materiałów budowlanych niż planowane (29%).

Czy 2022 rok to początek stagnacji na rynku usług dekarskich?

31 / 03 / 2022
40% dekarzy przewiduje, że w 2022 roku będzie takie samo zapotrzebowanie na ich usługi jak w ubiegłym roku, a 32% spodziewa się spadku popytu, co może oznaczać początek stagnacji na rynku usług dekarskich. Aż 70% badanych prognozuje, że ceny usług na tym rynku wzrosną w 2022 roku – wynika z raportu „Nastroje dekarzy 2022”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe.