Ad hoc

Realizowane przez nas badania ad hoc, uwzględniają indywidualne potrzeby firm działających na rynku budowlanym. Każdy projekt badawczy dostosowany jest do specyfiki działania naszych klientów, a gromadzone informacje ściśle odpowiadają na postawiony problem badawczy. Nasze badania mogą przykładowo dotyczyć takich obszarów jak analiza rynku i klientów, nowe produkty, kwestie cenowe, dystrybucja, strategia marki, reklama.

Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przedstawić spersonalizowaną ofertę badawczą dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

Obszary badawcze

Rynek i klienci

Rozwiń listę Zwiń listę
Zleć badanie
Badania wielkości i pojemności rynku Ustalamy liczbę kupujących (inwestorów, firm wykonawczych) oraz wolumen i wartość sprzedaży produktów.
Badania funkcjonowania rynku i konkurencji rynkowej Badamy, jak rozwija się rynek. Identyfikujemy trendy i działania konkurencji.
Badania szans i zagrożeń wejścia na nowy rynek Pozyskujemy informacje, które pozwalają na opracowanie skutecznej strategii wejścia na nowe rynki.
Badania potrzeb i preferencji podmiotów rynku budowlanego Pomagamy zrozumieć potrzeby i oczekiwania inwestorów, firm wykonawczych, dystrybutorów, architektów i projektantów wnętrz.
Badania satysfakcji i lojalności oraz CX Mierzymy poziom zadowolenia inwestorów, wykonawców, dystrybutorów i architektów. Monitorujemy lojalność i czynniki na nią wpływające. Określamy wartość wskaźnika NPS.
Badania segmentacyjne Identyfikujemy segmenty i ich specyfikę, pomagamy wybrać grupy docelowe i strategię działania.
Badania zachowań i postaw U&A Opisujemy, w jaki sposób podmioty rynku budowlanego zachowują się w procesie inwestycyjnym, z jakich materiałów korzystają oraz jaki mają stosunek do ich marek.

Nowe produkty

Rozwiń listę Zwiń listę
Zleć badanie
Testy konceptów Identyfikujemy opinie podmiotów rynku budowlanego na temat koncepcji nowych produktów i usług. Ustalamy, które elementy konceptu są akceptowane, a które powinny zostać zmienione.
Testy produktów Ustalamy, jak inwestorzy i wykonawcy oceniają poszczególne cechy materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz jakich zmian oczekują.
Testy opakowań Określamy postawy inwestorów i wykonawców wobec różnych opakowań materiałów budowlanych oraz pomagamy wybrać najlepsze.
Badania elastyczności cenowej Pomagamy ustalić właściwą cenę produktów, korzystając z analizy PSM Van Westendorp’a, modelu Gabor-Granger lub Brand-Price Trade-Off.

Ceny i dystrybucja

Rozwiń listę Zwiń listę
Zleć badanie
Badania cen Analizujemy ceny materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz monitorujemy warunki handlowe w badaniach B2B.
Badania dystrybucji Monitorujemy dostępność i wskaźniki dystrybucji marek / produktów.
Tajemniczy Klient Sprawdzamy standardy obsługi klienta w składach i hurtowniach budowlanych.

Marka i reklama

Rozwiń listę Zwiń listę
Zleć badanie
Badania znajomości i wizerunku marki Identyfikujemy poziom znajomości marki i jej postrzeganie przez inwestorów, wykonawców, dystrybutorów i architektów oraz analizujemy brand equity.
Badania trackingowe marki Monitorujemy zmiany poziomu znajomości i wizerunku marki w czasie oraz oceniamy efektywność działań marketingowych.
Pre-testy reklam Sprawdzamy różne wersje kreacji, aby poprawić skuteczność reklamy.
Testy claimów i sloganów Pomagamy wybrać hasło reklamowe, które najbardziej przemawia do grupy docelowej i wyróżnia się na tle konkurencji.
Badania efektywności kampanii reklamowych Określamy zasięg i wpływ kampanii na znajomość i wizerunek marki oraz zachowania nabywcze grupy docelowej.

Realizujemy również badania marketingowe rynku budowlanego za granicą. W ostatnich latach prowadziliśmy projekty badawcze głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja), a także w Norwegii, Niemczech, Francji i USA.